Cursus Webdesign op School

Maak je eigen website!

Doen:
Vandaag gaan we een plan voor de website maken.
Schrijf op een vel papier:

  • Je naam
  • Het onderwerp
  • De naam van je website
  • Bedenk wat er in komt en hoe het er uit komt te zien. Schrijf dat op.

Vreemde woorden:
Website = Internetpagina’s die bij elkaar horen
Webdesign =  Het maken van een website
Domeinnaam = website adres bijvoorbeeld:www.horizondalton.nl
Browser = Programma waar je een website mee kunt bekijken. Bijvoorbeeld: Explorer, Chrome, Safari
WordPress – Software waarmee wij een website gaan maken
HTML  = Hyper Text Markup Language – de taal waarin een website gemaakt wordt