Inloggen

Inloggen op je eigen website

De eerste keer inloggen is lastig, omdat je heel goed moet kijken wat je typt.
Je krijgt een eigen domeinnaam, bijvoorbeeld:

ditisleuk.wordpress.com
Dit kan iedereen zien, we noemen dit de voorkant.

Maar nu gaan we inloggen op de achterkant.
Dat kan alléén jij, met je inlognaam en wachtwoord.
Daar kan je de pagina’s maken en veranderen.

Het begin is hetzelfde.
ditisleuk.wordpress.com/wp-login.php